Informatie voor vrijwilligers

Verzekering

Tijdens je werkzaamheden als Staatsbosbeheer-vrijwilliger ben je bij ons verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallen. Daarvoor is het wel nodig dat jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in onze database. De mentor kan je registreren als je in Nederland of het grensgebied met Duitsland en België woont. Daarnaast hebben bijna alle gemeenten, een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers in de eigen gemeente. Informeer bij jouw gemeente of dat het geval is.

Wettelijke aansprakelijkheid

Als geregistreerde vrijwilliger ben je, volgens de wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Staatsbosbeheer, verzekerd voor schade aan derden. Als er tenminste geen sprake is van grove schuld of nalatigheid. Voorwaarde is dat je in opdracht van Staatsbosbeheer werkt en dat je die werkzaamheden uitvoert onder de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en - indien van toepassing - beschikt over een actueel certificaat van de machine waar je mee werkt.

Ongevallenverzekering

Ben je een geregistreerde vrijwilliger? Dan val je onder de collectieve ongevallenverzekering van Staatsbosbeheer en geldt een beperkte verzekeringsdekking bij ongevallen en bij tekenbeten. Bij blijvende invaliditeit wordt de mate van invaliditeit vastgesteld en gekoppeld aan een percentage dat de hoogte van het uit te keren bedrag bepaalt. Ook als je onderweg (woon-werkverkeer) iets overkomt ben je verzekerd.
De maximale uitkering van de ongevallenverzekering is als volgt:

Voor vrijwilligers van 13 tot 16 jaar: € 5.000 voor nabestaanden bij overlijden en € 55.000 bij algehele blijvende invaliditeit.
Voor vrijwilligers van 16 tot 70 jaar: € 20.000 voor nabestaanden bij overlijden en € 20.000 bij algehele blijvende invaliditeit.
Voor vrijwilligers van 70 tot 85 jaar: € 5.000 voor nabestaanden bij overlijden en €10.000 bij algehele blijvende invaliditeit.

Ben je ouder dan 85 dan kun je nog steeds actief zijn als vrijwilliger, maar ben je niet meer verzekerd voor ongevallen. Kijk met je mentor of je je werkzaamheden hierop kunt aanpassen door taken uit te voeren met minder risico op ongevallen. Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt de maximum leeftijd van 85 jaar niet.

Medische kosten

Loop je letstel op tijdens je vrijwilligerswerk voor Staatsbosbosbeheer, dan zijn de medische kosten gedekt door je eigen ziektekostenverzekering. Wel kun je bij je mentor een verzoek voor vergoeding indienen als de kosten ertoe leiden dat het verplichte eigen risico van je ziektekostenverzekering wordt aangesproken. Zie Medische kosten declareren voor de voorwaarden en procedure.

Persoonlijke eigendommen

Kosten voor schade aan persoonlijke eigendommen (b.v. je telefoon) zijn voor eigen rekening van de vrijwilliger. Deze kunnen niet op Staatsbosbeheer verhaald worden. Ben je zelf niet verzekerd? Meld de schade bij je mentor, wellicht kan de beheereenheid je in de kosten tegemoet komen.

Minimum leeftijd

Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren in de ARBO-wetgeving tot de kwetsbare groepen en zijn daarom niet uitgezonderd van zowel de arbeidsomstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet. In de factsheet leeftijd kun je daar meer over lezen. 

Het beleid van Staatsbosbeheer is dat jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar alleen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders vrijwilligerswerk mogen uitvoeren.   

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.