Informatie voor vrijwilligers

Vertrouwenspersoon

We willen graag dat onze vrijwilligers met plezier bij Staatsbosbeheer werken. En natuurlijk zijn verreweg de meeste contacten goed, zowel tussen medewerkers en vrijwilligers als tussen vrijwilligers onderling. Maar soms kunnen zich vervelende situaties voordoen door ongewenst gedrag van iemand. Als je er samen met de mentor niet uit komt, dan kun je als vrijwilliger terecht bij de vertrouwenspersoon van Staatsbosbeheer.

Vertrouwelijk

Normaal gesproken is je mentor degene met wie je de dingen bespreekt waar je als vrijwilliger tegenaan loopt. Maar als dat om welke reden dan ook niet kan, kun je rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dat contact is vertrouwelijk: er wordt geen melding van gemaakt bij je mentor, tenzij je daar samen met de vertrouwenspersoon iets anders over afspreekt. De vertrouwenspersoon gaat samen met jou op zoek naar een oplossing voor de situatie.

Soorten problemen

Met welk soort problemen kun je bij de vertrouwenspersoon terecht? In feite met elke vorm van ongewenst gedrag: van agressie tot pesten en van discriminatie tot (seksuele) intimidatie. Dat klinkt heftig, maar zulk gedrag kan in allerlei vormen en gradaties voorkomen. Een seksueel getinte opmerking of een dreigende opmerking valt onder ongewenst gedrag als je je daardoor als vrijwilliger geremd of onveilig voelt in je werk. Ook een te hoge werkdruk kan problemen geven. Als er structureel teveel van je gevraagd wordt of als er eisen worden gesteld waaraan je redelijkerwijs niet kunt voldoen, kan dat een reden zijn om met de vertrouwenspersoon te praten.

Integriteit

Een uitzonderlijke categorie van ongewenst gedrag is integriteitsschending. Daaronder verstaan we elk gedrag dat in strijd is met de gedragscode van Staatsbosbeheer, of dat onze normen en waarden schendt. Denk aan een medevrijwilliger die excursie-inkomsten achterhoudt. Of een Staatsbosbeheermedewerker die gebiedsaanwijzingen negeert en zich daar niet op laat aanspreken. Ook daarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Als dat nodig is, kan de vertrouwenspersoon advies uitbrengen aan de directeur. Wil je meer weten over de gedragscode van Staatsbosbeheer? Volg dan de modules "in veilige handen" en "zo gaan we met elkaar om" via het e-learingplatform "Leer je groen".

Contact

Jacqueline Plug is de vertrouwenspersoon van Staatsbosbeheer. Je kunt haar bereiken via: T 06-5137 9789 of jacqueline.plug@pluymcoaching.nl

Cookie settings