Informatie voor vrijwilligers

Corona maatregelen

15-12-2020 3053 keer bekeken

In dit liveblog - deel 3 - geven we actuele informatie over de maatregelen tegen het Coronavirus en de consequenties hiervan voor het vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer.

15 december 2020
Nederland in lockdown
De zeer vergaande maatregelen die de regering gisteren bekend maakte, hebben ook grote gevolgen voor Staatsbosbeheer. Duidelijk is dat ook bij ons tot ten minste 19 januari het aan aantal contacten tot een minimum moet worden beperkt. Concreet betekent dit het dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van maart:

 • Het vrijwilligerswerk stopt per direct, ook als het om individuele werkzaamheden gaat. Er is één uitzondering: BOA-vrijwilligers mogen doorgaan met hun werkzaamheden.
 • De uitvoeringskantoren gaan in principe dicht. 
 • De regiokantoren Groningen, Deventer, Amsterdam, Tilburg en Schiedam zijn vanaf morgen gesloten en vanaf 4 januari zijn ze zeer beperkt open. 
 • Buitencentra, informatiecentra, Kasteel Groeneveld, Pixi en Boomkroonpad zijn dicht voor bezoekers.

9 december 2020
Geen verruimingen
Premier Ruitte en minister De Jonge waren er gisteren tijdens de persconferentie duidelijk over. Gezien het hoge en stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, komen er tot half januari geen verruimingen. Dat geldt ook voor ons; ook bij Staatsbosbeheer blijven de huidige maatregelen van kracht.

Mondkapjesplicht ook in centrale ruimtes bedrijfsverzamelgebouwen
De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december in alle publieke binnenruimten, zoals winkels, musea, benzinestations, restaurants en theaters. In ons kantoor in Amersfoort vallen de parkeergarage, de begane grond en de eerste verdieping hieronder. Ook in ruimtes in bedrijfsverzamelgebouwen waar medewerkers van verschillende organisaties elkaars paden kruisen, is het dragen van een mondkapje verplicht. Dat geldt dus onder andere in die ruimtes in de ontmoetingskantoren. Een mondkapje is trouwens niet verplicht als je een vaste zitplaats hebt.

Geen excursies tot half maart
Alle excursies die geboekt staan tot 15  maart worden geannuleerd. Hoewel formeel de huidige overheidsmaatregelen tot half januari gelden, verlengen we nu al de periode waar geen excursies mogelijk zijn met twee extra maanden. De reden is dat we zo de klant voor een langere periode duidelijkheid kunnen bieden en geeft ons als organisatie de tijd en ruimte om ons te focussen op het voorjaar waarin naar grotere waarschijnlijkheid meer mogelijk gaat zijn.

30 november 2020
Per 1 december geldt een mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimten zoals winkels, musea, benzinestations, restaurants en theaters. 

18 november 2020
De regering heeft een aantal Corona maatregelen versoepeld die op het vrijwilligerswerk van toepassing zijn.

 • Vanaf 19 november mogen de Buitencentra weer open, de horeca blijft gesloten, take-away mag .
 • De excursies blijven geannuleerd tot en met tenminste 18 december.
 • Er zijn geen veranderingen met betrekking tot individuele werkzaamheden. BOA-vrijwilligers en vrijwilligers die individueel hun werkzaamheden verrichten, mogen doorgaan. Vrijwilligers kunnen ook doorgaan met baliewerk. Het is niet mogelijk om in tweetallen of in groepen te werken.

5 november 2020 

Op 3 november kwam de regering met nieuwe maatregelen. Hieronder lees je welke maatregelen dat zijn en of die maatregelen ook gelden voor het type vrijwilligerswerk dat jij uitvoert. De aanscherping geldt vooralsnog tot en met woensdag 18 november 2020. Zijn er dingen die onduidelijk zijn of twijfels oproepen, overleg dit dan met je mentor. 

 • De Buitencentra, informatiecentra, (top)monumenten, Boomkroonpad en Pixi sluiten voor het publiek
 • Trainingen,die echt noodzakelijk zijn, gaan in aangepaste vorm door.
 • De 'oude' maatregelen worden voortgezet tot minimaal half december. Dat betekent dat ook onze excursies tot en met vrijdag 18 december geannuleerd worden.

 

14 oktober 2020 15.30 uur

Hieronder vind je een opsomming van maatregelen die van invloed (kan) zijn op het vrijwilligerswerk. Dit zijn extra maatregelen t.o.v berichtgeving van 30 september in dit blog. We brengen nog even onder de aandacht dat we binnen onze organisatie hebben afgesproken dat je mentor degene is die aangeeft of en wat er gedaan kan worden en welke voorwaarden er gelden. 

 • Alle excursies en kinderactiviteiten worden stopgezet. Op de activiteiten van Natuurwijs na. Onbegeleide activiteiten zoals doe- en ontdekpaden mogen wel.
 • Buitencentra, boomkroonpad (en Pixi), informatiecentra, monumenten en kampeerterreinen blijven open. De horeca in de buitencentra gaat dicht, take-away is toegestaan.
 • Er zijn geen veranderingen met betrekking tot individuele werkzaamheden. BOA-vrijwilligers en vrijwilligers die individueel hun werkzaamheden verrichten, mogen doorgaan. Vrijwilligers kunnen ook doorgaan met baliewerk. Het is niet mogelijk om in tweetallen of in groepen te werken.

14 oktober 2020
Gevolgen gedeeltelijke lockdown
Vanaf vandaag worden de maatregelen flink aangescherpt. Dat is nodig om samen het coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen beogen minder contactmomenten waardoor we elkaar minder makkelijk besmetten. Het Coronateam van Staatsbosbeheer komt eind van deze dag, uiterlijk morgen, met aanvullende maatregelen die minimaal tot en met woensdag 11 november 2020 van kracht zijn. We brengen je via dit blog z.s.m. op de hoogte.

30 september 2020
Extra maatregelen
Staatsbosbeheer heeft besloten om tot minimaal 26 oktober enkele vergaande maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. We begrijpen dat dat impact kan hebben op het vrijwilligerswerk. Toch willen we benadrukken dat deze maatregelen nu nodig zijn om weer de controle op de verspreiding van het virus terug te krijgen. Dit lukt alleen als we allemaal ons steentje bijdragen.

Maatregelen vrijwilligers activiteiten

Alleen BOA-vrijwilligers en vrijwilligers die individueel hun werkzaamheden verrichten, mogen doorgaan. Vrijwilligers kunnen ook doorgaan met baliewerk en met door het Coronateam goedgekeurde excursies. Het is niet mogelijk om in tweetallen of in groepen te werken. Behoor je tot deze groep dan kun je uiteraard aangeven of je aan het werk wil. Je moet je echt vrij voelen om ook te kunnen besluiten niet aan het werk te gaan.

Overleg met jouw mentor

Er zijn ook maatregelen aangescherpt die indirect het vrijwilligerswerk aangaan. Denk aan het bezoeken van kantoren, fysieke bijeenkomsten e.d. Binnen de organisatie hebben we afgesproken dat je mentor degene is die aangeeft of en wat er gedaan kan worden en welke voorwaarden er gelden. Je wordt hierover dus zoveel mogelijk geïnformeerd door je mentor. Als het toch nodig is om contact te zoeken met je mentor doe dat dan zoveel mogelijk per mail en anders telefonisch.

29 juni 2020
De provinciale eenheid, waar je werkzaam bent, kan besluiten om onder strikte voorwaarden het vrijwilligerswerk weer op te starten. Dit kan alleen als het gaat om werkzaamheden die weer opgepakt mogen worden. En ook alleen als dat in samenspraak met je mentor gaat. 

Geen deelnamelimiet meer aan excursies
Vanaf 1 juli mogen boswachters en vrijwilligers weer excursies geven. Eerder werd besloten een maximum van 10 deelnemers aan te houden, maar daar stappen we van af. Elke boswachter mag zelf besluiten hoeveel mensen er mee mogen op de excursie. De anderhalve meter afstand moet natuurlijk wel gerespecteerd worden.

17 juni 2020
Herstart excursies
Vanaf 1 juli mogen boswachters en vrijwilligers weer excursies geven. Als vrijwilliger kun je  expliciet zelf aangeven weer te willen starten; je moet je echt vrij voelen om ook te kunnen besluiten nog niet te starten. Vanzelfsprekend kunnen alleen excursies gegeven worden als de beheereenheid daartoe besluit en waarbij de algemene RIVM-richtlijnen kunnen worden gewaarborgd.

Aan de excursies zijn een aantal extra voorwaarden verbonden:
• Maximaal tien deelnemers.
• Deelnemers worden op de richtlijnen geattendeerd via de deelnamebewijzen.
• Buiten verzamelen.
• Houdt bezoektijd aan binnenruimtes (zoals forten) beperkt.
• Geen uitleen van spullen als verrekijkers.
• Alleen te voet of met 'open' vervoermiddelen als ecokar en zonnetrein. Dus géén excursies in terreinwagens.
• De excursie moet online te boeken zijn

10 juni 2020

Als je mentor aangeeft dat het vrijwilligerswerk weer opgestart kan worden, dan is het aan jou om aan te geven of je dat wel of niet wil. Het uitgangspunt is dat jij de keus kan maken op basis van volstrekte vrijwilligheid. Je moet je ook vrij voelen om nog niet te starten als dat niet goed voor je voelt. Bij twijfel niet doen dus!

De voorwaarden nog even op een rij.

1.    De provinciale eenheid geeft aan of het vrijwilligerswerk opgestart wordt.

2.    Starten kan alleen als aan de algemene richtlijnen van het RIVM en van Staatsbosbeheer kan worden voldaan.

3.    Starten kan alleen als het gaat om werkzaamheden, waarover besloten is dat die weer opgepakt kunnen worden. Dus bijvoorbeeld niet voor excursies en ook geen werk verbonden aan uitvoering in de kantoren. Thuiswerken blijft daarvoor de norm.

4.    Voorafgaand aan de start vindt afstemming plaats met je mentor over de inzet en de randvoorwaarden.

5.    Starten vindt plaats op basis van volstrekte vrijwilligheid. Jij moet je echt vrij voelen om ook te kunnen besluiten nog niet te starten.

Maandag 25 mei 2020

Staatsbosbeheer kijkt  voorzichtig welke (groepen) vrijwilligers de komende tijd weer aan de slag kunnen.  We gaan dit gefaseerd doen. In dit bericht geven we actuele informatie over de maatregelen tegen het Coronavirus en de consequenties hiervan voor het vrijwilligerswerk.Vanaf 1 juni mogen  vrijwilligers weer aan de slag die hun werkzaamheden individueel uitvoeren zonder dat ze daarbij contact hebben met anderen. Denk daarbij aan beheerwerkzaamheden, afval opruimen of het verzorgen van vee. Vrijwilligers die contact hebben met publiek worden voorlopig niet ingezet.

Starten doe je na overleg met jouw mentor
Binnen de organisatie hebben we afgesproken dat je mentor degene is die aangeeft of er een en ander gedaan kan worden en welke voorwaarden er gelden. Denk jij na het lezen van dit nieuwsbericht dat je tot die groep behoort? Neem dan contact op met je mentor.

Dinsdag 12 mei 2020

Op 7 mei is door de overheid bekendgemaakt dat een beperkt aantal Coronamaatregelen, onder voorwaarden, wordt versoepeld. Staatsbosbeheer kijkt daardoor voorzichtig welke (groepen) vrijwilligers de komende tijd weer aan de slag kunnen.  We gaan dit gefaseerd doen, om zo de druk op de kantoren te minimaliseren en het contact met elkaar zo laag mogelijk te houden.

We beginnen met twee groepen. De ene groep is de BOA-vrijwilligers, deze zijn al aan de slag. De tweede groep is de individuele monitoringsvrijwilliger. Die mag weer starten vanaf 11 mei. Wanneer andere groepen vrijwilligers kunnen beginnen, is op dit moment nog niet te zeggen. Dat hangt af van de ervaringen die we opdoen met de eerste groepen vrijwilligers.  

Starten doe je na overleg met jouw mentor
Binnen de organisatie hebben we afgesproken dat je mentor degene is die aangeeft of er een en ander gedaan kan worden en welke voorwaarden er gelden. Denk jij na het lezen van dit nieuwsbericht dat je tot die groep behoort? Neem dan contact op met je mentor.

Individuele monitoringsvrijwilligers
We zijn blij dat vanaf maandag 11 mei de individuele monitoringsvrijwilligers weer aan de slag mogen. De voorwaarden die gelden zijn dat je helaas niet naar de uitvoeringskantoren of andere Staatsbosbeheer locaties kunt komen. Je ontvangt instructies digitaal. De verzamelde gegevens kun je alleen digitaal aanleveren. Hierover maak je vooraf afspraken met je mentor.

We hebben zin om je weer te spreken en heten je van harte welkom in deze bijzondere tijden. Hartelijk bedankt voor je inzet. Veel plezier!  

Woensdag 22 april 2020

De regering heeft besloten het overgrote deel van de genomen maatregelen met drie weken te verlengen, van dinsdag 28 april naar dinsdag 19 mei. Dat betekent dat Staatsbosbeheer ook zijn eigen maatregelen verlengt tot en met 19 mei 2020.

Concreet betekent dat voor het vrijwilligerswerk dat alle activiteiten met vrijwilligers niet doorgaan tot en met  19 mei 2020 en dat Buitencentra en kampeerterreinen gesloten blijven.

Dinsdag 21 april 2020

Nieuwsbericht
We zijn een nieuw nieuwsbericht  gestart over de maatregelen tegen het coronavirus. Alle eerdere informatie vind je hier.

Cookie-instellingen